TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

6 Januari 2023

Cara Elakkan Pengantunan Kanak-Kanak

PEDi Kuala Jempol

Belia

12 Januari 2023

Quizizz : Kuiz KDB

PEDi Kuala Jempol

Pelajar

17 Januari 2023

Asas Microsoftpowerpoint

PEDi Kuala Jempol

Belia

20 Januari 2023

Klik Dengan Bijak : E-waste

PEDi Kuala Jempol

Belia

26 Januari 2023

Cara menggunakan Tiktok Shop

PEDi Kuala Jempol

Usahawan

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

9 Disember 2022

Klik Dengan Bijak : E-waste

PEDi Kuala Jempol

Belia

15 Disember 2022

Quizizz : Kuiz KDB

PEDi Kuala Jempol

Pelajar

17 Disember 2022

Asas Microsoft word

PEDi Kuala Jempol

Pelajar

20 Disember 2022

Kegunaan My Data

PEDi Kuala Jempol

Ushawan

26 Disember 2022

Cara mengedit gambar menggunakan canva

PEDi Kuala Jempol

Belia

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

4 Oktober 2022

Quizizz : Kuiz KDB

PEDi Kuala Jempol

Belia

8 Oktober 2022

Cara membuat QR Pay

PEDi Kuala Jempol

Usahawan

17 Oktober 2022

Asas Microsoft powerpoint

PEDi Kuala Jempol

Belia

20 Oktober 2022

Klik Dengan Bijak : BUli SIber

PEDi Kuala Jempol

Belia

26 Oktober 2022

Cara berniaga di Tiktok shop

PEDi Kuala Jempol

Usahawan

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

4 November 2022

Cara Mengenal Pasti Beita di Media Sosial

PEDi Kuala Jempol

Belia

10 November 2022

Quizizz : Kuiz KDB

PEDi Kuala Jempol

Pelajar

17 November 2022

Asas Microsoft publisher

PEDi Kuala Jempol

Belia

20 November 2022

Klik Dengan Bijak : Penipuan Kewangan

PEDi Kuala Jempol

Belia

26 November 2022

Cara memasarkan produk dalam talian

PEDi Kuala Jempol

Usahawan

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

4 September 2022

KDB : Penipuan Kewangan

PEDi Kuala Jempol

Belia

8 September 2022

Cara Menaikan Jualan di Facebook

PEDi Kuala Jempol

Usahawan

17 September  2022

Kahoot : Klik Dengan Bijak

PEDi Kuala Jempol

Belia

20 September  2022

Klik Dengan Bijak : E-waste

PEDi Kuala Jempol

Belia

26 September  2022

Taklimat Pendaftaran Perniagaan

PEDi Kuala Jempol

Usahawan